Innovation that takes you furtherInnovatie & Oplossingen

Wij zetten ons met onze academische partners breed in om de wisselwerking en interactie tussen mens en technologie te onderzoeken, verder te brengen en te vertalen in producten en processen die informatieverwerking, gezondheid, bewegen en leren op een intuïtieve manier met elkaar verbinden.

Wij werken bij het waarmaken van onze missie graag samen met al onze partners in de keten. Het gaat daarbij niet alleen om klanten die ons vragen onze kennis en expertise in te zetten bij het realiseren van hun dromen, doelen en ambities. Maar ook onze toeleveranciers en onze academische partners die meewerken aan het vormgeven van onze technologie en de maatschappelijke vragen die daarbij horen. Of het beschikbaar stellen van onze productiefaciliteiten voor het ontwikkelen van een prototype, een kleine serie of speciale apparatuur of om deze te testen.